Политика за лични данни


Политика за лични данни

С настоящата политика за защита на личните данни Ви информираме за категориите лични данни, за целите и начина на тяхното обработване, мерките за опазването им и Вашите права във връзка с това. Automoto.bg си запазва правото да ревизира настоящата политика, като ревизираната политика ще бъде публикувана на тази страница.

Какви лични данни са необходими и за какви цели?

Ползването на услугите е доброволно, част от услугите в сайта, като публикуване на обяви, изискват регистрация.

В случай че сте частно лице, при регистрация е необходимо да въведете име, мобилен телефон, имейл и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последващата комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. При публикуване на обява в сайта, посоченото име и мобилен телефон са част от обявата и са видими за посетителите на сайта.

В случай че сте фирма, при регистрация е необходимо да въведете име (лице за административен контакт), мобилен телефон, имейл и др. Тези данни са необходими с цел потвърждение на регистрацията и последваща комуникация с Вас във връзка с ползваните от Вас услуги. Тези данни се ползват с административна цел и не се показват в сайта (с изключение на фирмените данни). При публикуване на обява в сайта от фирма, в нея се показва попълненото в полето "Телефони за контакт с купувачите".

В случай че желаете да ползвате абонаменти за известия по имейл, е необходимо да посочите имейл и да потвърдите Вашата заявка.

При ползване на възможността за отбелязване на картата, се съхраняват координати на отбелязаната локация.

При изпращане на запитване по обява е необходимо да попълните контакти за обратна връзка с Вас, като име, телефон, имейл.

С цел подсигуряване надеждността и сигурността на услугата, акаунтите и публикуваното в сайта съдържание се съхраняват IP адрес, браузър бисквити и др, които при ползване на акаунт са асоциирани с него.

B RI4KA.BG използва данни само за целите на предоставяне на услугата (съгласно договора за предоставяне на услуга). Моля, имайте предвид, че предвид естеството на услугата публикуваните от Вас данни в обяви са публични.

Ние се задължаваме да не разкриваме Ваши лични данни, освен когато сме получили Вашето изрично съгласие, когато това е предвидено в тази политика, в закон, включително, ако това бъде поискано от Нас по надлежен начин от надлежен държавен/регулаторен орган, както и когато това се налага за защитата на Наши права и законни интереси.

Съхранение на данни, Технически средства и Доставчици

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в ко-локационен център с ограничен достъп на територията на България.

В случай че използвате функцията маркиране на локация на карта, се използва Google Maps (https://www.google.com/policies/privacy/).

Automoto.bg използва технологии подсигуряващи надеждността и наличността на информацията.

Automoto.bg си запазва правото да премахне напълно или частично данни в случаите посочени в Условията за ползване (http://automoto.bg/terms-conditions).

Данните в сайта се съхраняват за периода необходим за предоставянето на услугата и/или съгласно законовите изисквания.

Промяна на данни

Вие имате право да поискате информация, коригиране, блокиране или изтриване на данни, за целта можете да използвате предвидените в сайта функционалности или да се свържете с Нас през контакт формата на сайта.

Посредством сайта Вие имате достъп до Вашия акаунт и личните данни в него по всяко време. Вие можете да извършвате проверка, промяна или изтриване на въведена от Вас информация. Достъпът до Вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. В случай че желаете да прекратите Вашия акаунт, моля да се свържете с Нас на посочените в сайта контакти.

Бисквити (Cookies)

Automoto.bg използва бисквити (cookies) с цел предоставяне на услугата в случаи като: съхранение на настройки на услугата, възможност за повтаряне на предишни търсения, бележник, автоматичен вход, статистика.

Бисквити също се ползват за управление на банер системата без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.

Бисквити на трети страни: сайтът използва Google Analytics за статистически цели. Информация за употребата на бисквити от тяхна страна може да намерите в техния сайт (https://www.google.com/policies/privacy/).

Automoto.bg не съхранява лична информация в бисквити.

По всяко време имате възможност да промените настройките на Вашия браузър: да приема всички бисквити, да Ви пита изрично за всяка бисквита или да забраните изцяло получаването на бисквити. Информация за настройките на Вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.

Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими бисквити, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от функционалностите на сайта.

Други

За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с Нас на посочените в сайта контакти.

В случай че имате възражения във връзка със защитата на личните Ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни (https://www.cpdp.bg/).


Automoto.bg